MENU

Đàn ông chọn vợ đừng ham nhan sắc, cái cần nhất là lòng chung thủy, không chê bạn lúc nghèo, không bỏ bạn lúc khó khăn

Đàn ông khôn ngoan biết rõ cưới vợ thì chọn người,yêu mình thật lòng chứ không phải yêu ví tiền của mình. Nên...